Välkommen till Ekdahls Plåtindustri AB:s nya hemsida.
Sidan kommer att uppdateras löpande under de kommande månaderna.